سامی صالحی ثابت

متولد: ۱۳۵۷

پژوهشگر، منتقد، مدرس و کارگردان تئاتر. مؤسس و سرپرست گروه نمایشی بچه های شاهکار (تأسیس۱۳۹۱) .

فعالیتهای صنفی :

• بازرس هیئت مدیره انجمن “منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران” خانه تئاتر از ۱۳۹۶ تا کنون
• عضو هیئت مدیره انجمن “منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران” خانه تئاتر- از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

پژوهش و تألیف :

• کتاب “چگونه بهترین بازیگر جهان شوم” ، نشر قطره، ۱۳۹۶
• کتاب “ده فرمان اقتباس برای تئاتر” در دست چاپ

نویسندگی و کارگردانی:
•نمایش”آنتی جون”- پردیس تئاتر شهرزاد- ۱۳۹۷(براساس اسطوره “آنتیگون”)
•نمایش”پرومته دزد کوچک آتش”- سینما مرکزی- ۱۳۹۵(براساس اسطوره “پرومته”)
•نمایش “دشمن بچه های شهر”- تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان- ۱۳۹۴(بر اساس “دشمن مردم”هنریک
ایبسن)
•نمایش”دو نوجوان در انتظار گودو”- تماشاخانه مشایخی تئاتر مان-۱۳۹۳(براساس “در انتظار گودو” ساموئل
بکت)

تدریس :
•آموزش بازیگری کودک و نوجوان، آکادمی ژیوار: ۱۳۹۷ -۱۳۹۶
•آموزش مکاتب بازیگری جهان به کودکان و نوجوانان)استانیسالوسکی، فو، گرتوفسکی و باربا(– آکادمی بچه
های شاهکار- )از سال ۱۳۹۱ تا به امروز