درباره ما

از زمانیکه آموزشگاه بازیگری “ژیوار” به قصد تربیت هنرپیشه، تاسیس گردید بالغ بر دو سال می گذرد. و در این رهگذار شش اثر فاخر ( آثار ایرانی و غیر ایرانی) که همه آنها با اقبال عمومی روبرو شدند تولید گردید. و خروجی این مدرسه بالغ بر ۱۵۰ هنرپیشه و دانش آموخته بوده که بسیاری ار آنها همچنان در کنار اساتید این آموزشگاه به فعالیتهای حرفه ای شان ادامه می دهند.

قصد و اهداف بلند مدت آموزشگاه و موسسین اینست که نه  تنها بازیگرانی با اندیشه و نگاهی نوین تربیت کرده، بلکه در زمینه های گوناگون نمایشنامه نویسی، کارگردانی، داستان نویسی و تاتر کودک و نوجوان نیز به جد به تلاشِ بی وقفه ادامه دهند تا با ورود نسلی با انگیزه و با استعداد به حیات نمایشهایی جریان ساز یاری رسانند.


کادر آکادمی ژیوار

رویا اسدی مدیر

فارغ التصیل: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا
کارشناس ارشد رشته ادبیات نمایشی
سرپرست نویسندگان سینما...


فضای آموزشگاه