کلاس نمایش نویسی

139705121224530014926024

این دوره تخصصی شامل مباحث مختلف تئوری و عملی بوده که سرفصل آنها در زیر آمده است.

مدرس دوره نمایشنامه نویسی آقای ایوب آقاخانی هستند. بیوگرافی این استاد را می توانید در اینجا ببینید

سرفصل دروس

 • درام چیست؟
 • از کجا شروع کنیم؟
 • خلق ویژگى قابل تعقیب در اثر
 • شخصیت به مثابه ى حلقه اتصال
 • شکل دادن به نمودار تحول
 • زبان شخصیت
 • اتصال مکانى
 • اتصال زمانى
 • خرده پیرنگ هاى موثر در جاذبه
 • رسیدن به نسخه اول
 • چالشهاى بازنویسى
 • پایان راه